preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Zbor
Fakultativna
vijesti

REFERENTNA ZBIRKA U KNJIŽNICI

 

REFERENTNA ZBIRKA 

 

 

 

Referentna zbirka je zbirka priručne literature. Okuplja publikacije koje su po svom sadržaju organizirane za brzo i lako korištenje i pronalaženje informacija (enciklopedije, leksikoni, bibliografije, rječnici, adresari, imenici, almanasi, godišnjaci, atlasi…). Građa smještena u referentnoj zbirci ne posuđuje se izvan prostora knjižnice (i škole), treba uvijek biti na raspolaganju korisnicima za rad u čitaonici ili za potrebe nastave u učionici. Najčešće je riječ o tiskanim publikacijama (knjige i serijske publikacije), ali mogu biti i bibliografski zapisi na mikrooblicima, CD-ROM-u, elektronički referentni izvori. U školskoj knjižnici se nalazi bogata zbirka referentne literature, a ona obuhvaća:

  • Enciklopedije Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža: Hrvatska enciklopedija, opća i sve stručne enciklopedije za razna područja ljudskog znanja;
  • World Book enciklopedija
  • Hrvatski biografski leksikon
  • Rječnici: jednojezični i višejezični (hrvatski, engleski, njemački, latinski, grčki, talijanski, francuski i ruski jezik)
  • Leksikoni: opći i stručni, za pojedina područja
  • Atlasi: povijesni i geografski, arhitektonski i dr.
  • Imenici, godišnjaci, almanasi, bibliografije, monografije i sl.