preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
e-škole
Zbor
Fakultativna
Dodatna
Hej, i ja sam tu

Pratite nas na facebook

Vijesti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA TZK-a

GIMNAZIJA SESVETE

SESVETE, BISTRIČKA 7

 

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17., i 68/18.)   Gimnazija  Sesvete, Bistrička 7, Sesvete  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  • nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 6 sati nastave tjedno do povratka odsutne radnice

     Uvjeti :

- opći uvjeti o zasnivanju radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu

- posebni uvjeti  prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17i 68/18.) i prema  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., i 80/99.).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja,  kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je  priložiti:

- životopis,

 -dokaz o stečenoj stručnoj  spremi (diploma) ,

 -dokaz o državljanstvu ,

 -uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih   djela iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju   u   osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci   

- potvrdu ili elektronski zapis  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu.

Kandidati dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljaju u preslikama koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora , odabrani kandidat će dostaviti na uvidi izvornike dokumenata ili ovjerene preslike.

Rok za podnošenje  prijava je  osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Sesvete.

Kandidat koji se poziva na  pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava na prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni  na poveznici  Ministarstva hrvatskih branitelja: (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Potpunom  prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni i vrednovanju kandidata provest će  selekcijski postupak u obliku razgovora s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Smatrat će se , da je kandidat , koji se ne odazove razgovoru na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Gimnazija Sesvete obrađuje osobne podatke kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 u svrhu popunjavanja radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljuje se nakon završenog natječajnog postupka na mrežnoj stranici Gimnazije Sesvete. www.gimnazija.sesvete.skole.hr

U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima.

 

 Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz  natječaja slati poštom na adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360, Sesvete , s naznakom  „Natječaj za radno mjesto“

 

Natječaj vrijedi od 28.11. do 6.12.2019.

 

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                              Slavko Ivanković, prof.
Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Jasmina Kontek   datum: 28. 11. 2019.

 

KULTURA TURIZMA 2020.

 

  


Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Korisni linkovi
Lista linkova je prazna

TražilicaOglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

 

Školska ambulanta Dubrava

Aleja lipa 1H


Nadležna liječnica za Gimnaziju Sesvete: dr. Ljiljana Josipović

Medicinska sestra: Antonija Čaćko

Parnim datumom prije podne / Neparnim datumom poslije podne

tel.: 2917-711

 

ORACLE ACADEMY

preskoči na navigaciju