2021-09-07 18:09:38

Međunarodni dan pismenosti

Međunarodni dan pismenosti

Međunarodni dan pismenosti obilježava se 8. rujna od 1967. godine, a utemeljio ga je UNESCO. Cilj je ukazati na važnost učenja i čitalačke pismenosti, osobito u našoj Godini čitanja 2021., kao i svih ostalih vrsta pismenosti. Biti pismen nekada je bilo: znati čitati i pisati na svom materinskom jeziku. Danas su to: znanja i vještine iz raznih djelatnosti - čitalačka, medijska, informacijska, matematička, digitalna, informatička, prirodoslovna, financijska i druge pismenosti.

Kako su se čitateljske navike razvijale tijekom stoljeća, kako je sam čin čitanja postao dio ljudskoga bića, otkad su ljudi prvi put prenijeli svoje misli i djela na glinu i papirus? Pogledajte i našu izložbu Povijest čitanja ili pročitajte u prilogu.              

Čitanje nam omogućuje bolje razumijevanje međuljudske komunikacije i rješavanje konflikata kao i potpunije shvaćanje onoga što nam u životu pomaže ili se pokazuje kao prijetnja. Ono pospješuje i doprinosi emotivnoj inteligenciji i toleranciji, razvoju samosvijesti i samopouzdanja te oblikuje vrijednosti koje imaju dugoročni učinak na kvalitetu života pojedinca, a time i društva u cijelosti. Čitanje je put do znanja i novih spoznaja, a događaji i aktivnosti koji nas očekuju tijekom ove godine doprinijet će razvoju kulture čitanja i omogućiti što većem broju naših učenika čitanje sa zadovoljstvom i razumijevanjem.

Naša je najčitateljica u školskoj knjižnici za prošlu školsku godinu bila učenica ANA ANTUNOVIĆ 1.e razred, koja je pročitala 22 knjige i još mnoge posuđene u gradskoj knjižnici.

Uz Međunarodni dan pismenosti, 8. rujna 2021. otvaramo i naš školski pjesnički natječaj za učenike pod nazivom: Haiku - krugovi koji se šire. O natječaju više informacija pročitajte u prilogu.

Pripremile: Ruža Jozić i Željka Župan Vuksan


Srednja škola Sesvete