preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
e-škole
Zbor
Fakultativna
Dodatna
Hej, i ja sam tu

Pratite nas na facebook

Vijesti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIKA/CE ŠKOLE

GIMNAZIJA SESVETE

SESVETE, BISTRIČKA 7

 

GIMNAZIJA SESVETE, Sesvete, Bistrička 7 , na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,pročišćeni tekst,  94/13.,152/14., 7/17., 68/18.,98/19, i 64/20.)  a u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji  Sesvete od 14.ožujka 2019. raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

Tajnik/ca škole  – 1 izvršitelj/ica na 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjeti o zasnivanju radnog odnosa sukladno Zakonu o radu,  kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete  prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,  94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20.).

Sukladno članku 105. stavak 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:

  1. završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
  1. završen preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) .

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za čije zapošljavanje  postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja,  kontakt podaci : broj telefona/mobitela, e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je  priložiti:

- životopis

 -dokaz o stečenoj stručnoj  spremi (diploma)  

 -dokaz o državljanstvu

 -dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih      djela iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju   u   osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od mjesec dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj   

-  elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu

- potpisanu privolu  za obradu i objavu osobnih podataka dostupnu na mrežnim stranicama škole  

Kandidati dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljaju u preslikama koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora , odabrani kandidat će dostaviti na uvidi izvornike dokumenata ili ovjerene preslike.

Kandidat koji se poziva na  pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava na prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni  na poveznici  Ministarstva hrvatskih branitelja: (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. , 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92,57/92,77/92,27/93,58/93,2/94,108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

Potpunom  prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u  natječaju.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje sukladno članku 7.Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Sesvete , i to kroz dva selekcijska postupka:

- pisana provjera sposobnosti , motivacije i vještina

- razgovor članova Povjerenstva sa kandidatima

Svako pitanje u pisanoj provjeri članovi Povjerenstva zajednički ocjenjuju na skali od 0-10.

Na temelju provedenog postupka  utvrđuje se rang lista kandidata te se tri kandidata s najvećim brojem bodova pozivaju na  razgovor s članovima Povjerenstva.

Na temelju provedene procjene kandidata povjerenstvo donosi svoje pisano obrazloženo mišljenje i predaje ga ravnatelju.

  Na mrežnoj stranici škole bit će pravovremeno objavljeno područje provjere, pravni i drugi izvori  za pripremanje kandidata  za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja.

Testiranju mogu pristupiti kandidati s liste koja će biti objavljena na mrežnoj stranici škole.

Smatrat će se , da  kandidat , koji se ne odazove testiranju na koje je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Gimnazija Sesvete obrađuje osobne podatke kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 u svrhu popunjavanja radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.

Rok za podnošenje prijave je osam (8)  dana od dana objave javnog natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Gimnazije Sesvete.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz  natječaja slati poštom na adresu Gimnazija Sesvete, Bistrička 7 , 10360, Sesvete , s naznakom  „Natječaj za radno mjesto“          

Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljuje se nakon završenog natječajnog postupka na mrežnoj stranici Gimnazije Sesvete. www.gimnazija-sesvete.skole.hr

U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima.

Natječaj vrijedi od 24.11. do 2.12. 2020.

                                                                                               Ravnatelj:

                                                                                              Slavko Ivanković,prof.Priloženi dokumenti:
Privola.docx (11.89 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Jasmina Kontek   datum: 24. 11. 2020.

 

KULTURA TURIZMA 2020.

 

  


Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Korisni linkovi
Lista linkova je prazna

TražilicaOglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

 

Školska ambulanta Dubrava

Aleja lipa 1H


Nadležna liječnica za Gimnaziju Sesvete: dr. Ljiljana Josipović

Medicinska sestra: Antonija Čaćko

Parnim datumom prije podne / Neparnim datumom poslije podne

tel.: 2917-711

 

ORACLE ACADEMY

preskoči na navigaciju